FUKT PÅ VINDEN


Misstänker eller vet du att du har fukt på vinden? 

Vi hjälper dig med allt från kontroll till att åtgärda problemet. Vi är med genom hela processen och hittar en smidig lösning anpassad till dina förutsättningar.

Kontakta oss

Tveka inte att ställa frågor till oss 

Kallvindar är klassade som riskkonstruktion på grund av den stora risken för fukt och mikrobakteriell påväxt. Vi ser fuktskador på nästan alla kallvindar vi kontrollerar i VRG och åtgärdar man inte problemet i tid kan det bli en väldigt kostsam historia.

  1. Skador på byggnadsmaterial: Fukt kan tränga in i tak- och väggmaterial och orsaka nedbrytning, mögel- och rötskador. Detta kan försämra byggnadens strukturella integritet och göra att den blir mindre hållbar över tid.
  2. Mögel och hälsoproblem: Fuktiga förhållanden på vinden kan skapa en idealisk miljö för mögel- och svampväxt. Mögel kan inte bara orsaka skador på byggnaden, utan även leda till allergiska reaktioner och andra hälsoproblem för dem som vistas i närheten.
  3. Isoleringens försämring: Fukt kan påverka isoleringsmaterial negativt. Isolering fungerar bäst när det är torrt, och om det blir fuktigt kan dess isolerande förmåga försämras avsevärt.
  4. Energiförbrukning: Om isoleringen försämras på grund av fukt kan det leda till att byggnaden blir mindre energieffektiv. Det krävs mer energi för att värma eller kyla byggnaden, vilket i sin tur kan leda till högre energikostnader.
  5. Kostsamma reparationer: Att åtgärda fuktrelaterade skador kan vara mycket dyrt och tidskrävande. Det är betydligt mer kostnadseffektivt att förebygga fuktproblem genom regelbundet underhåll och försiktighetsåtgärder.