Ventilationsservice 

Vårt ventilationsteam har både erfarenhet, kunskap och certifikat att undersöka, offerera samt åtgärda ert system så det utnyttjas maximalt. Vi arbetar för både hem & företag.

Ventilationsservice för optimal funktion

Genom att erbjuda ventilationsservice på ert ventilationssystem kan vi se till att samtliga system så som exempelvis FTX eller frånluftsventilation fungerar optimalt. 


Boka här

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer
 till dig så snart vi kan.


VENTILATION & VENTILATIONSSERVICE

För att alla som vistas i en lokal ska leva, arbeta och må så bra som möjligt, krävs det frisk och hälsosam luft. När ett ventilationssystem, som till exempel FTX eller frånluftsventilation,  inte fungerar, fungerar heller inte din familj, hyresgäster eller personal. Dags att se över luften! Vi kan hjälpa dig med en komplett ventilationsservice.

Pressura AB har arbetat med alla typer av bostäder sedan 1993 och utifrån vår erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda er kvalificerad service inom montage, underhåll och installation. 

Pressura AB utför även alla typer av OVK-besiktningar på större flerbostadshus. Vi samarbetar idag med många av Sveriges stora fastighetsägare och fastighetsförvaltare, där underhåll och kontroller sker kontinuerligt.

Vårt team skräddarsyr alltid en lösning som passar den fastighet det berör, stor som liten. I tillägg erbjuder vi även rensning/rengöring samt injusteringar alla typer av ventilation.


5 tips till en bra inomhusmiljö - klicka här

Må bra så väl hemma som på jobbet eller i skolan. Här får ni 5 tips om hur man skapar en bra inomhusmiljö. Göra rent ventiler är ett tips, få en ventilationsservice ett annat. Läs mer här.

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Kontrollen skall utföras oaktat om man har FTX-ventilation eller Självdrag. Läs mer om OVK här. 


VENTILATIONSÅTGÄRDER

Här kan du läsa om vad som sker vid olika typer av ventialtionsåtgärder.

Vid varje OVK kontrolleras det att:

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen kontrolleras det att:

  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

  • Kontrollera att funktionerna och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Nytt namn!

- Som ett led i ett företagsförvärv byter Independia Control AB namn till Pressura AB