Självdragsventilation

Dålig ventilation i hemmet kan bero på en icke fungerande självdragsventilation. Vi hjälper dig att utreda och åtgärda problemet!

Dålig eller bristfällig ventilation i ditt hem eller på din arbetsplats?

Boka en kostnadsfri rådgivning. Kontakta oss idag!

Varför fungerar inte ventilationen?

Ett av de vanligaste förkommande problemen med dålig inomhusmiljö idag är bostäder med självdragsventilation. Dålig ventilation leder således till dålig inomhusluft. Anledningen till att självdragsventilation inte fungerar som avsett är att vi i våra byggnader, i de flesta fall, bytt uppvärmningssystem. När vi eldade med exempelvis olja så fick vi en varm murstock som i sin tur skapade luftomsättning genom termik

Bra ventilation

En bra ventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är viktig för att luftkvaliteten ska vara bra. Ventilationen ska kontinuerligt kunna föra bort luftföroreningar från byggnad, inredning och boende. I byggnader med dålig och ineffektiv ventilation blir de föroreningar som bildas kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. För att komma till rätta med dessa problem behöver man helt enkelt öka luftomsättningen i byggnaden. Det kan man göra på många olika sätt och beroende på byggnadens behov. Vi hjälper dig att finna rätt lösning för just din byggnad!