Serviceavtal Ventilation

Kontinuerligt underhåll av er ventilation

För bostadsrättsföreningar, hyresrätter- och kommersiella fastigheter

För att ni skall ha någon att alltid kontakta när ni eller hyresgäster märker att det är fel på ventilationen är det smidigt att ha ett serviceavtal.

Specifikation av Pressuras åtagande

Åtagande med 2 besök/år (vår- samt höst)

Inspektion

  • Okulärbesiktning för att påträffa eventuella defekter, korrosion och förslitning på förtecknade komponenter.
  • Rapport över påträffade avvikelser med åtgärdsförslag lämnas i samband med besöksrapport.
  • Filterbyte sker vid behov.

Funktionskontroll

  • Funktionstest av ovan listad utrustning samt meddelande om vilka delar som har utsatts för påfrestningar eller slitage och som bör bytas ut.
  • Flödeskontroll, stickprovsmässigt i valda lägenheter.
  • Systemegenskaperna granskas hos varje i installationen förtecknad komponent. Förslag till eventuell justering, reparation eller utbyte lämnas.

Ovan avtal tecknas till fast årlig utgift, samt fasta kostnader på tillkommande timmar och materialpålägg. Hör av er till oss för ett kostnadsförslag för er fastighet.