Rensning & injustering

Med jämna mellarum

Det är viktigt att hålla rent och ha rätt luftflöden!

För att ett ventilationssystem skall fungera optimalt är det viktigt med kontinuerligt underhåll. Att med jämna mellanrum se till så att ventilationskanalerna är rena, är inte bara bra för ventilationen, men även ur en brandriskaspekt.

När en rensning är gjord är det viktigt att se att luftflödena är korrekta och optimal för er fastighet, varför vi alltid avslutar ett rensningsarbete med en injustering av ventilationssystemet.

Vårt ventilationsteam har lång och gedigen erfarenhet av både rensning och injustering av samtliga typer av ventilationssystem. 

Kontakta oss idag för prisuppgift eller om ni önskar mer information!