Radonmätning Flerbostad

God bebyggd miljö för flerbostadshus och kommersiella fastigheter

RADONMÄTNING FLERBOSTAD

Trygg boendemiljö!

Som ägare av, eller som styrelsemedlem i ett flerbostadshus är man skyldig att se till att radonhalten i lägenheterna inte är för hög. Det kan bli en kostsam historia om detta inte efterföljs. Enligt Riksdagens miljömål "God bebyggd miljö" ska radonhalten i bostäder vara lägre än 200 bequerel per kubikmeter luft i samtliga bostäder senast år 2020 och många kommuner delar redan i dagsläget ut vitesföreläggande. Hyresgästföreningens jurister har tagit fram ett nyckeltal som innebär en hyresnedsättning på upp till 30 % vid höga radonhalter. Det kan handla om mångmiljonbelopp för en större fastighet för de som inte följer de föreskrifter som finns. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har yttersta ansvaret att radonhalterna hålls under gällande gränsvärden < 200 Bq/m3. 

Vi skräddarsyr ett paket som passar just din fastighet och de behov ni har av att mäta radon. Allt från placering, upphämtning och rapportskrivning, till åtgärdsofferter och sanering. 

Om så önskas hanterar vi all från avisering till utplacering till inhämtning och analys av spårfilmsdosorna, allt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationsbeskrivning.

Jag önskar veta mer!

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.