Radonmätning Arbetsplatser

En ny lag om att alla arbetsplatser i Sverige ska radonmätning trädde i kraft i under hösten 2018. Detta berör både stora nationella företag som små enskilda butiker och kontor. Finns det personal, ska det mätas!

RADONMÄTNING ARBETSPLATSER

Arbetsgivarens ansvar!

Under hösten 2018 träder en ny lag i kraft som gäller radonmätning på arbetsplatser. Lagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera radonhalten i arbetsplatsens lokaler! Samtliga arbetsplatser skall inom EU mäta och ha kontroll över radonhalten.

EU:s miljömål

Företag som är ISO 14001 (miljö)- certifierade skall årligen ha ett antal miljökrav att uppfylla. Att mäta radon i sina lokaler och även erbjuda anställda radonmätning hemma är ett mycket bra miljömål, dessutom uppfyller arbetsgivaren målet som ställs enligt EU.

Jag vill veta mer!

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.