Radonbesiktning

Så går det till

RADONKÄLLAN

En certifierad besiktningsförrättare besöker er bostad och gör en noggrann byggnadsteknings utredning för att lokalisera var de förhöjda radonhalterna kommer ifrån. 

VENTILATIONSKONTROLL

Fastighetens ventilationssystemet undersöks och eventuell rengöring, reparationer eller utbyte rekommenderas som första åtgärd.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Ett förslag tas fram av vår besiktningsförrättare på vilka åtgärder som borde göras utifrån den undersökning de utfört av bostaden.

KOSTNADSFÖRSLAG

Ett konkret kostnadsförslag lämnas på de åtgärder som rekommenderats. 

HUR BLIR MAN AV MED RADON?

Oavsett vad radonkällan är, så kan man minska radonhalterna avsevärt med olika typ av åtgärder. Vissa är väldigt enkla och kräver mindre justeringar i de ventilationssystem som redan finns. Andra åtgärder kräver mer avancerad utrustning. Oavsett var radonet kommer ifrån så måste det åtgärdas och i alla lägen kommer luften och inomhusmiljön avsevärt förbättras efter åtgärderna är utförda. Din och din familjs hälsa kommer bli bättre! 

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.