Radonåtgärder

Vilken åtgärd som kan komma att behöva utföras beror på var radonet kommer ifrån och hur höga radonvärden som mäts. Det behöver inte vara komplicerat!

RADONÅTGÄRDER

Var är källan till höga radonvärden?

Det kan vara olyckliga val av byggnadsmaterial såsom blåbetong eller illa valda konstruktioner såsom krypgrunder som leder till höga radonvärden. Det kan vara ventilationseffekter när värmekällan i huset moderniserats eller fastigheten har tilläggsisolerats. Vi planerar och utför de förändringar som krävs med hjälp av den senaste tekniken, åtgärdar problemen och skapar friska hus. Då vi är helt obundna av teknisk leverantör kan vi alltid välja den lösningen som är mest kostnadseffektiv för ert problem.

Radon från byggnadsmaterial

När det är byggnadsmaterialet som avger radon behöver man öka luftomsättningen för att på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall så kan det ibland räcka med att installera någon typ av frånluftssystem. I svårare fall kan det behövas en installation med mekanisk till- och frånluft.Att öka ventilationen medför högre uppvärmningskostnader, varför mekanisk ventilation ofta kombineras med ett system för att ta vara på värmen i frånluften.Om det är möjligt försöker man byta ut så mycket som möjligt av byggnadsmaterialet för att underlätta saneringen.

Radon från mark

Här handlar det om att se till att markluften inte kommer in i huset. Att hitta rätt lösning på problemet kan ofta vara svårt och det finns många olika lösningar. Den vanligaste och oftast den bästa metoden är att med hjälp av ventilation skapa ett undertryck under huset och detta kan göras med till exempel installation av radonsug. Allt beroende på typ av grundläggning. Det är därför viktigt att en besiktningsförrättare besiktigar huset före åtgärd.

Hus med krypgrund

Även här handlar det om att säkerställa att markradon inte kommer in i huset via grundläggningen. I dessa fall så behöver man även ta hänsyn till fuktsituationen i grunden. Vid förändring av tryckbild behöver man med andra ord säkerställa att man inte förser en kall grund med varm utomhusluft (sommartid) och skapar en hög fukthalt som i sin tur kan leda fukt/mögelproblem.

Jag vill veta mer!

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.