Radon

Radon är en hälsofara! 


RADON

Radon följer med luften in i våra luftrör och lungor när vi andas. Detta kan skada lungorna allvarligt och lungcancer kan uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400-500 lungcancerfall per år orsakas av radon i vår inomhusmiljö. Genom att sänka radonhalten i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

RADON - VAD ÄR DET?

En gas som är svår att upptäcka!

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större risk är det att din hälsa påverkas.

Att mäta radon är enkelt och är alltid en bra investering, både för hälsan och för värdet på din fastighet. Hos tre av fyra visar mätningen att radonhalten ligger under rådande gränsvärde. Har du låga radonvärden kan en godkänd rapport öka värdet på ditt hus många gånger mer än kostnaden att mäta. Har du höga värden är det viktig information att få reda på ur hälsosynpunkt och med vår hjälp är det lätt åtgärda.

Vad säger Boverket?

Vilka gränsvärden gäller?

"Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Radon är en osynlig och luktfri gas och det uppskattas att 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden. Enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta. Du bör sanera ditt hus om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften."

Vad säger Strålsäkerhetsmyndigheten:

Rikt- och gränsvärden för radon

"Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen bör pågå i två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

En stor del av landets kommuner har låtit undersöka radonsituationen. De har kartor som visar områden med hög, normal eller låg risk för radon. Men om stora mängder jordluft läcker in finns alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör du alltid mäta radon om du bor i en bostad med markkontakt, oavsett om du bor i ett riskområde eller inte.

Tänk på att mäta radon i bostaden:

  • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om bostaden är byggd med blåbetong. Det kan betyda att den har extra höga halter av radon i inomhusluften.

Ta reda på varifrån radonet kommer

Om du konstaterat förhöjda radonhalter i ditt hus måste du ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Radonkonsulter kan utföra sådana mätningar ganska snabbt. Med hjälp av mätinstrument avgör de om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Om inte, kontrollerar de exempelvis:

  • Om vattnet kan vara orsaken.
  • Hur huset är konstruerat.
  • Hur ventilationen ser ut.
  • Vilken mark huset står på.
  • Var eventuell jordluft läcker in i huset.

Med dessa mätningar, samt med sin kunskap och erfarenhet som grund föreslår konsulterna sedan åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet 200 Bq/m3."