ÅTGÄRDA FUKTPROBLEM I VILLOR

Platta på mark

Fram till 1984 byggdes de flesta plattor på mark utan ångspärr mot marken och med överliggande isolering. Detta har visat sig medföra en stor risk för fukt- och luktskador från den typen av konstruktion.

................

Att åtgärda denna typ av problem innebär stora ingrepp i fastigheten då lösningen oftast är att byta ut golv och bjälklag till en fuktskyddad och ventilerad lösning.

................

All vår personal är försäkrad och vi följer konsumenttjänstlagen med garanti på utfört arbete.