OVK

Obligatorisk Ventilations Kontroll

Behöver ni hjälp med OVK, kontakta oss redan idag!
Vi är OVK- Certifierade!

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Sedan 1991 är ni som fastighetsägare enligt lag skyldiga att kontrollera ventilationssystemet. Våra certifierade ventilationsexperter hjälper er att kontrollera och maximera ventilationen.

OVK ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Kontrollen skall utföras oaktat om man har FTX-ventilation eller Självdrag. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att en ventilationskontroll utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På vår söksida kan du hitta kontrollanter.

Att vara OVK certifierad innebär att besiktningsförrättaren har genomgått en utbildning, har minst 10 års erfarenhet inom ventilationsproblematik samt att de kontinuerligt uppdaterar sig på den tekniska utvecklingen inom ventilation. 

Vid varje OVK kontrolleras det att:

  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.