Pressura AB

Vilka är vi?

Pressura AB har sedan bolaget registrerades 1993 arbetat rikstäckande med fastighetsnära tjänster. 

I februari 2021 bytte vi namn till Pressura AB från Independia Control AB. Independia Group förvärvades av RAK Systems AB och med hänsyn till detta förvärvade även RAK Systems AB namnet Independia. 

De dåvarande ägarna till Independia Group ville fortsatt äga inomhusmiljödelen av gruppen, och val av nytt namn efter en intern personaltävling föll därför på Pressura AB (Lat. lufttryck).

Vår passion är att arbeta med fokus på Din inomhusmiljö, vare sig det gäller frågeställningar kring radon, ventilation, fukt eller andra inomhusmiljörelaterade frågeställningar är vår absoluta ambition att kunna avhjälpa våra kunders problematik. 

Vårt fokus är detsamma vare sig det gäller egna hem eller hela fastighetsbestånd. 

Vår strategi är att erbjuda hela ledet av tjänster, såsom kontroller, åtgärder, underhåll och service. 

Historiskt har vår start varit att vara ett SWEDAC- ackrediterat mätlaboratorium för radonmätningar med spårfilm. Vi har sedan den tiden kontinuerligt utvecklats, och har det med fastigheters inomhusmiljö att göra, så är vi antingen där eller på god väg!

Väl mött

// Pressura & medarbetare