Mögelsanering 


Misstänker eller vet du att du har en mögelskad? 

Vi hjälper dig med allt från kontroll till att åtgärda skadan. Vi är med genom hela processen och hittar en smidig lösning anpassad till dina förutsättningar.

Kontakta oss

Tveka inte att ställa frågor till oss 

Mögel kan bland annat kan vara skadlig för inomhusmiljön och husets konstruktion. Om man funnit mikrobiell påväxt är det viktigt att både minska fukten på den aktuella platsen och få bort den redan uppkomna skadan.


  1. Hälsorisker: Mögel producerar sporer och kemikalier som kan vara skadliga för människors hälsa. Inandning av mögelsporer och exponering för mögelutsläpp kan utlösa allergiska reaktioner, astma, luftvägsirritation och andra hälsoproblem, särskilt hos personer som är känsliga för allergener.
  2. Försämrad inomhusluftskvalitet: Mögelutväxter kan frigöra flyktiga organiska föreningar (VOC) som påverkar inomhusluftskvaliteten. Dålig inomhusluft kan leda till huvudvärk, trötthet, illamående och andra obehagliga symtom.
  3. Materialskador: Mögel trivs på fuktiga ytor och kan bryta ner byggnadsmaterial som trä och gips över tid. Detta kan skada strukturen i ditt hem och leda till kostsamma reparationer och renoveringar.
  4. Lukt och estetiskt obehag: Mögel har ofta en obehaglig och karakteristisk lukt som kan vara svår att bli av med. Dessutom kan mögelväxter och fläckar på väggar, tak och andra ytor göra ditt hem mindre attraktivt och välkomnande.
  5. Värdeförlust på fastigheten: Om din fastighet har mögelproblem kan detta påverka dess värde negativt på fastighetsmarknaden. Potentiella köpare kan vara tveksamma att investera i en fastighet med känt mögelproblem, vilket kan göra det svårare att sälja fastigheten till ett rimligt pris.