Markmätning Radon

Mät marken innan du bygger

Mät marken innan du bygger

Markradon finns överallt, det är bara en fråga om halten! Det kan vara fördelaktigt och i vissa fall krav att mäta markradon innan ny, till- eller ombyggnation. Våra besiktningsförrättare kommer ut på plats och mäter radonförhållandena i marken med hänsyn till låg, mellan eller högriskmark.

Ni får även förslag på åtgärder som kan vidtas innan byggnationen påbörjas. Markmätning är ett smidigt- och relativt enkelt sätt att ta reda på radonhalten. Kontakta oss innan bygget påbörjas!

Kontakta oss för vidare information kring markmätning av radonhalten!