Radon måste mätas

En långtidsmätning utförs enkelt och smidigt och rapporter med resultat utfärdas från ett ackrediterat svenskt laboratorium.

LÅNGTIDSMÄTNING RADON

Enkelt, snabbt och pålitligt!

Mät mellan 1 oktober - 30 april

Analys i ackrediterat laboratorium

Enkelt, snabbt och pålitligt!

Att utföra en långtidsmätning är inte komplicerat, det kräver inga större investeringar och det påverkar heller inte vardagslivet i huset som mäts.

För att erhålla ett godkänt årsmedelvärde enligt Strålsäkerhetsverkets rekommendationer bör man mäta med spårfilmsdosor under minst två månader under vinterhalvåret. Under denna period är dosorna utplacerade på olika stället i bostaden och registrerar information om luften i bostaden. För att uppnå pålitliga värden bör man leva som vanligt och inte förändra sina levnadsvanor.

Vi rekommenderar alltid att utföra en långtidsmätning om tiden finns eller som ett komplement till korttidsmätning med spårfilmsdosor alternativt med aktiv mätare.

Mät mellan 1 oktober - 30 april

Långtidsmätningar måste utföras under vinterhalvåret från 1 oktober - 30 april (eldningssäsong). Anledningen för detta har med ventileringen av bostaden att göra då man under sommarhalvåret vädrar betydligt mer vilket kan medföra att resultaten blir opålitliga.

Analys i ackrediterat laboratorium

När mätningen är slutförd utförs rapportering och analys av spårfilmsdosorna av ett ackrediterat laboratorium.

Om du missat att göra en mätning under mätsäsong eller står inför husförsäljning eller husköp och inte kan vänta 2 månader, rekommenderar vi att göra en korttidsmätning. Trots att det inte ger ett godkänt årsmedelvärde, ger det en god indikation på om det finns radon eller inte. Att köpa ett hus som inte är radonmätt kan vara tyvärr medföra extra kostnader i efterhand.


PRISER  

Långtidsmätning

Långtidsmätning

2 stycken Spårfilmsdosor

799 kr

Långtidsmätning

3 stycken Spårfilmsdosor

1149 kr

Långtidsmätning

4 stycken Spårfilmsdosor

1490 kr

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.