Åtgärda fuktproblem i villor

Krypgrunder

Ca 30 % av alla hus med krypgrund har synlig påverkan av fukt såsom mögel, svamp och missfärgningar.

................

Genom att skapa ett klimat i krypgrunden som är mindre gynnsamt för svamp att växa i hindrar man vidare skador.

................

Skador som redan uppstått sanerar vi med klor eller så byter vi ut det skadade materialet.

................

Är det luktsmitta kan vi även hantera detta med hjälp av kontrollerad ventilation i utrymmet.

................

Vi arbetar med moderna lösningar som är skräddarsydda för er fastighets fuktproblem. Då vi inte är knutna till någon specifik leverantör av utrustning väljer vi alltid den lösningen som är bäst för ert fuktproblem.