FUKT I KRYPGRUNDEN


Misstänker eller vet du att du har fukt i krypgrunden? 

Vi hjälper dig med allt från kontroll till att åtgärda problemet. Vi är med genom hela processen och hittar en smidig lösning anpassad till dina förutsättningar.

Kontakta oss

Tveka inte att ställa frågor till oss 

I mer en 50% av alla krypgrunder vi kontrollerar i VGR upptäcker vi fuktskador eller början till en fuktskada. Krypgrunden är en del av hemmet och luft, fukt, mögel som finns i krypgrunden tar sig in i levnadsmiljön och skapar även här en försämrad levnadsmiljö i form av dålig lukt, försämrad luftkvalitet, radon, mögel m.m.


  1. Mögel och svampväxt: Krypgrunder är ofta mörka och fuktiga platser, vilket skapar en gynnsam miljö för mögel- och svampväxt. Denna växtlighet kan frigöra skadliga sporer och kemikalier som kan påverka inomhusluftskvaliteten och hälsan hos de som vistas i hemmet.
  2. Hälsorisker: Inandning av mögelsporer och kemikalier som frigörs från mögel- och svampväxt kan leda till allergiska reaktioner, andningsproblem, hudirritation och andra hälsoproblem, särskilt hos personer som är känsliga eller har befintliga allergier.
  3. Strukturell skada: Fukt i krypgrunden kan orsaka skador på trä, betong och andra byggnadsmaterial. Detta kan försvaga fastighetens struktur över tid och potentiellt leda till kostsamma reparationer och underhåll.
  4. Elektriska problem: Fuktighet i krypgrunden kan påverka elkablar och elektriska komponenter som går genom eller ligger nära krypgrunden. Detta ökar risken för kortslutningar, elektriska störningar och brand, vilket kan vara farligt för både människor och fastigheten.
  5. Dålig inomhusluftskvalitet: Fukt som stiger upp från krypgrunden kan påverka inomhusluftskvaliteten i hela huset genom att transportera mögel och andra skadliga ämnen uppåt. Detta kan resultera i dålig lukt, allergiska reaktioner och andra hälsoproblem för de som bor i hemmet.