Är huset ett radonhus?

Vid försäljning av en bostad, dyker alltid radonfrågan upp. Med en korttidsmätning får du som ska köpa eller sälja en bra indikation om fastigheten har förhöjda radonvärden eller inte.

KORTTIDSMÄTNING RADON

Få en god indikation på bara 7 dagar!

En snabb radonmätning görs under minst 7 hela dygn. Det är mycket fördelaktigt för dig om du ska köpa eller sälja din bostad om den inte redan är mätt eftersom det ger en god indikation på hur höga radonhalter bostaden har. Söker du omgående svar, är detta ett perfekt alternativ. En snabb radonmätning eller en korttidsmätning som det också kallas, fungerar i stort sett likadant som en vanlig långtidsmätning. Analys och rapport av mätning med spårfilmsdosor sker alltid av ackrediterat laboratorium.

Mät under hela året?

Eftersom en korttidsmätning bara ger en indikation på radonhalten i bostaden och inte ett exakt resultat går det bra att mäta året runt.

Analys i ackrediterat laboratorium

När mätningen är slutförd utförs rapportering och analys av spårfilmsdosorna av ett ackrediterat laboratorium.

Korttidsmätning med aktiv mätare

Denna form av mätning utförs också under minimum en vecka, och till skillnad mot spårfilmsdosor generar denna typ av mätning en graf som tydligt visar på när på dygnet radonhalten är som högst. Att mäta aktivt ger mycket god information till varför man eventuellt kan ha förhöjda värden, såsom till exempelvis att ventilationen kan gå ned på natten, och då kan grafen tydligt visa att radonhalten ökar.

PRISER

Korttidsmätning (Indikation)

Korttidsmätning

2 stycken Spårfilmsdosor

1150kr

Korttidsmätning

3 stycken Spårfilmsdosor

1695 kr

Kortidsmätning

4 stycken Spårfilmsdosor

2095 kr

Beställ våra tjänster

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.