FUKTSKADOR


Misstänker eller vet du att du har en fuktskada?                              Vi hjälper dig med allt från fuktmätning till en bra avfuktningslösning. Vi är med genom hela processen och hittar en smidig lösning anpassad till dina förutsättningar 

Kontakta oss

Tveka inte att ställa frågor till oss 

För att undvika dessa risker är det viktigt att hantera fuktproblemen så snabbt som möjligt och vidta åtgärder för att förhindra fuktinträngning i hemmet. Regelbundet underhåll och inspektion av ditt hem kan hjälpa dig att upptäcka och åtgärda potentiella fuktskador innan de blir allvarliga problem.

  1. Hälsorisker: Fuktskador skapar en gynnsam miljö för mögel- och svampväxt. Dessa organismer kan frigöra sporer och kemikalier som kan vara skadliga för hälsan. Inandning av mögelsporer och svamputsläpp kan leda till allergiska reaktioner, luftvägsirritation, astma och andra andningsproblem.
  2. Strukturell skada: Längre exponering för fukt kan orsaka allvarlig skada på byggnadsmaterial som trä, gips, betong och metall. Detta kan i sin tur underminera byggnadens strukturella integritet och långsiktigt försvaga dess hållbarhet.
  3. Elektriska risker: Fuktskador ökar risken för elektriska problem. Fukt kan komma i kontakt med elledningar och elektriska apparater, vilket ökar risken för kortslutningar, brand och elektriska störningar. Detta kan potentiellt sätta både människors liv och egendom i fara.
  4. Värde på fastigheten: En fastighet med fuktskador tenderar att förlora i värde på fastighetsmarknaden. Potentiella köpare kan vara tveksamma att investera i en fastighet med kända fuktskador, vilket kan påverka din förmåga att sälja fastigheten till ett rimligt pris.
  5. Kostsamma reparationer: Att åtgärda fuktskador kan vara en dyr process. Det innefattar ofta att identifiera källan till fukten, torka ut området och byta ut skadade material. Ju längre du väntar med reparationerna, desto mer omfattande och kostsamma kan de bli.