Källare 


Misstänker du eller luktar det konstigt i källaren? 

Vi hjälper dig med allt från kontroll till att åtgärda skadan. Vi är med genom hela processen och hittar en smidig lösning anpassad till dina förutsättningar.

Kontakta oss

Tveka inte att ställa frågor till oss 

Sammanfattningsvis kan fukt i källaren leda till allvarliga hälsorisker och skador på byggnaden. Det är viktigt att vidta åtgärder för att kontrollera och förebygga fuktintrång i källaren genom korrekt dränering, ventilation och eventuellt användning av avfuktare eller andra lämpliga tekniker

  1. Mögel- och svampbildning: Fuktiga miljöer är idealiska för tillväxt av mögel och svamp. Dessa mikroorganismer kan frigöra allergener och toxiner som kan påverka inomhusluftens kvalitet och orsaka hälsoproblem som andningsbesvär, allergiska reaktioner och andra sjukdomar.

  2. Skador på byggnadsmaterial: Överskottsfukt kan orsaka skador på olika byggnadsmaterial som trä, gips, betong och metall. Detta kan leda till försämring av strukturell integritet och behovet av kostsamma reparationer och underhållsarbete.

  3. Dålig inomhusluftskvalitet: Fuktig luft kan transportera oönskade partiklar och föroreningar från källaren till övriga delar av huset. Detta kan försämra inomhusluftskvaliteten och påverka de som vistas i byggnaden, speciellt de med allergier eller astma.

  4. Energiförluster: Fuktig luft är svårare att värma eller kyla, vilket kan resultera i ökade energiförbrukningskostnader. Kondens kan också bildas på kalla ytor, vilket kan leda till ytterligare fuktproblem och potentiellt mögeltillväxt.

  5. Ökad risk för strukturella problem: Fukt kan tränga in i byggnadens grund och väggar, vilket över tid kan skapa allvarliga strukturella problem såsom sättningar, sprickor och försämrad hållbarhet. Detta kan äventyra byggnadens långsiktiga stabilitet och värde.