Helhetslösning Radonmätning

Vi hjälper Er hela vägen!

Radonmätning lägenheter, skolor och kommersiella byggnader 

Vi hjälper dig hela vägen | Snabb service & Fast pris |

Vi på Pressura har utvecklat ett helhetskoncept, där vi assisterar Er i hela mätprocessen, det vill säga att vi:

  • Går igenom Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning med Er, och tillsammans bestämmer antal mätpunkter och därmed antal spårfilmsdosor.
  • Aviserar berörda boende och utrymmen om när radonmätning påbörjas
  • Vi kommer till adressen och placerar ut samtliga radondosor enligt Strålsäkerhetsmyndighens metodbeskrivning
  • Vi aviserar när det är dags att hämta radondosorna
  • Vi kommer till adressen och hämtar radondosorna
  • Ni får ett sammanställt resultat på samtliga mätningar
  • Om kunden så önskar rapporterar vi till berörd myndighet

I vårt helhetskoncept innebär det att i de fall tillträde uteblivit trots avisering, aviserar vi ytterligare en gång kostnadsfritt.

Det är viktigt att vi återfår så många som möjligt av mätpunkterna, för att kunna uppvisa ett så korrekt resultat som möjligt.

Alla radonmätningar med spårfilmsdosor analyseras av ett SWEDAC- ackrediterat laboratorium.

Vi arbetar med ett överenskommet fast pris, vilket kan variera något beroende på volymer. Ska Ni mäta radon i lägenheter, skolor eller andra kommersiella byggnader, låt oss ta hand om det!

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi Er för vidare diskussion kring lämpligt antal mätdosor.