Experter på fukt, fuktproblem och åtgärdslösningar

Misstänker eller vet du att du har en fuktskada? 

Vi hjälper dig med allt från fuktmätning till en bra avfuktningslösning. Vi är med genom hela processen och hittar en smidig lösning anpassad till dina förutsättningar.

Vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss

Tveka inte att ställa frågor till oss eller boka ett besök


Fukt, fuktproblem och fuktåtgärder

Fukt och dålig inomhusmiljö är den enskilt största orsaken till skador och problem i bostäder. Fuktskador i hemmet är ett växande problem i Sverige. Framförallt gäller det äldre hus och lägenheter som renoveras och byggs om utan den kunskap som krävs för att anpassa källare, våtutrymmen och tvättstugor. Men även många nybyggda hus och lägenheter drabbas. Finns fukt och mögel i en byggnad är det risk att hälsan påverkas negativt. Barn är känsligare än vuxna. Problem med hälsan visar sig inte alltid med en gång, men kan skapa stora problem i framtiden. En fuktskada som lämnas utan åtgärd leder också ofta till dyra renoveringar längre fram. 

2 miljoner villor har fuktpåverkan

Av de två miljoner villor vi har i Sverige idag har de flesta någon form av fuktpåverkan. Långt ifrån alla villor har så allvarliga skador att det krävs några större ingrepp men det finns vissa konstruktioner som kräver mer kontroll än andra.

Enligt Boverket har närmare 30 % av alla villor som är byggda på krypgrund synlig fuktpåverkan i krypgrunden. Fukt och mögel i krypgrunden är att betrakta som ett allvarligt problem då det är stor risk för att skadan påverkar boendemiljön då luften stiger från krypgrunden och upp till miljön som ni lever i. Även vindar drabbas av liknande problem men där är skadefrekvensen ännu större. Det uppskattas att närmare 70 % av alla vindar i Sverige har fuktpåverkan. Risken är större ju närmare kusten huset ligger.

5 tips för att undvika fuktproblem i ditt hem

  1. God ventilation: Se till att ha bra ventilation i alla rum, särskilt i kök, badrum och tvättstuga. Använd fläktar eller öppna fönster regelbundet för att släppa ut fuktig luft.
  2. Kontrollera dräneringen: Se till att marken runt huset har rätt lutning så att vatten inte samlas nära grunden. Håll takrännor och stuprör rena och fungerande för att leda bort regnvatten.
  3. Isolering och tätning: Se till att huset är isolerat på rätt sätt för att förhindra kondensbildning på kalla ytor. Täta eventuella sprickor och hål i väggar, tak och golv för att förhindra fuktintrång.
  4. Undvik läckage: Regelbundet inspektera och underhåll VVS-systemet för att förhindra läckage. Snabbt åtgärda eventuella läckor i tak, rör eller kranar för att undvika vattenansamling.
  5. Kontrollera inomhusfukt: Använd avfuktare i fuktiga områden som källare eller tvättstuga om det behövs. Undvik att torka tvätt inomhus och se till att använda fläktar eller öppna fönster om du gör det.

Genom att följa dessa tips kan du minska risken för fuktproblem i ditt hus och skapa en hälsosam inomhusmiljö. Du kan med fördel höra av dig till en fackman för att få ditt hus undersökt och få hjälp med åtgärder vid eventuella risker eller skador.