FAQ radon

Frågor & svar kring radon

1. Vad är radon och var kommer det ifrån?

  • Radon är en osynlig, luktfri och smaklös radioaktiv gas som bildas när uran bryts ner i marken och stenar.

2. Varför är radon farligt?

  • Radon är farligt eftersom det kan brytas ner och frigöra radioaktiva partiklar som vi kan andas in i lungorna och på så vis öka risken för lungcancer.

3. Hur kommer radon in i våra hem?

  • Radon tränger in i byggnader genom sprickor, hål och rör i marken och grundkonstruktionen.

4. Hur påverkar radon vår hälsa?

  • Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, särskilt hos rökare.

5. Hur kan jag mäta radonhalten i mitt hem?

  • Radonmätning kan utföras med hjälp av radondetektorer som placeras i olika rum under en viss tid. Det finns också professionella radonmätningar tillgängliga.

6. Vad är den rekommenderade radonhalten i inomhusluften?

  • Att ha radon i inomhusluften är givetvis inte att rekommendera alls. Lyssnar till vad WHO (Världshälsooragnisationen) säger så bör inte radonhalten i inomhusluften överstiga 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³).

7. Hur kan jag minska radonhalterna i mitt hem?

  • Radonreducerande åtgärder kan inkludera installation av ventilationssystem, tätningsarbeten, och ibland även avlägsnande av radonhaltig jord.

8. Vad bör jag göra om radonhalten i mitt hem är hög?

  • Om radonhalterna är höga, kontakta en certifierad radonentreprenör för att utföra nödvändiga åtgärder för att minska radonexponeringen.

9. Finns det områden där radonrisken är högre?

  • Ja, vissa geografiska områden har naturligt högre radonhalter. Det är viktigt att känna till radonrisken i ditt område.

10. Ska jag vara bekymrad om jag hyr en bostad?

  • Ja, hyresgäster bör också vara medvetna om radonhalten i sina bostäder. Om det finns höga nivåer av radon bör du informera din hyresvärd så att åtgärder kan vidtas.