Inomhusmiljö            Ventilation & Radon

Pressura AB, Etablerat 1993

Inomhusmiljö - vår passion

Att vistas i en sund inomhusmiljö är något som vi bör sträva efter vart vi än befinner oss - i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller på gymmet. Genom frisk luft och ett bra klimat kan vi prestera som bäst när det behövs och även återhämta oss på bästa sätt. Hos Pressura är inomhusmiljö det som ligger oss närmst om hjärtat. 

Ventilation kräver underhåll

Vårt ventilationsteam har både erfarenhet, kunskap och certifikat att undersöka, offerera samt åtgärda ert system så det utnyttjas maximalt. Genom ventilationsservice utförd av vårt team kan ni fokusera på annat medans vi gör det vi är bäst på. 

Fuktproblem

Vanligare än man tror!

Av de cirka två miljoner villor vi har i Sverige idag har de flesta någon form av fuktpåverkan. Långt ifrån alla villor har så allvarliga skador att det krävs några större ingrepp men det finns vissa konstruktioner som kräver mer kontroll än andra.

Ta hand om din investering

Vi hjälper dig att ta hand om dina fastigheter, både privata och kommersiella. Vi har arbetat med fastigheters välmående sedan 1993. Våra kunder är alltifrån villaägare till större kommunala och privata fastighetsägare.

Radon - vad är det?

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Ju längre tid du tillbringar i ett hus med hög radonhalt, desto större risk är det att din hälsa påverkas. Radon är cancerframkallande.


Inomhusmiljö

Inomhusmiljön påverkar människors och våra husdjurs hälsa och välbefinnande. Vatten, avlopp, ljus och ventilation måste vara av hög kvalitet. Andra aspekter såsom radon, fukt och buller kan även påverka hälsan negativt och måste inte bara förebyggas, utan även åtgärdas.

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare har du ansvar gentemot din personal. Det är du som skall se till att arbetsmiljön är hälsosam och en bra arbetsplats för alla som vistas i den. Visste du att det är lag på att mäta radon på samtliga arbetsplatser i Sverige?


5 tips för en bra inomhusmiljö

  1. Se över din ventilation. Vad har du för typ av ventilation? Är det självdrag, FTX eller något annat system? Ta reda på hur just ditt system fungerar som bäst.
  2. Gör en ventilationsservice. Inomhusmiljön i våra hem, skolor och arbetsplatser förändras över tid. Gör en service med en certifierad tekniker för att få statusen på luften som du/ni vistas i.
  3. Låt en besiktningsman se över vinden. Finns det mikrobiell påväxt på vinden kan orsaken många gånger vara bristen på bra ventilation i bostaden/byggnaden.
  4. Gör rent ventiler. Se över ventilerna i bostaden/byggnaden och se till att de är rena. Ta gärna hjälp av checklistan som Boverket bistår med.
  5. Se till att det finns uteluftsventiler. 

Kontakta oss

Har Ni några frågor, tveka inte att kontakta oss!

I samband med företagsförvärv byter Independia Control AB namn till Pressura AB.

Raksystems AB har förvärvat den del av Independia Group som arbetar med tjänster kopplade till fastighetstransaktioner, såsom överlåtelsebesiktningar, energideklarationer och dolda fel försäkringar och därtill närliggande tjänster. 

Independia Control AB som arbetar med frågeställningar kring inomhusmiljö byter som ett led i denna affär namn till Pressura AB. Samma ansikten, bara nytt namn!